Kontakt

W sprawach sponsoringu: 

Marta Olczak
Project Sales Manager
tel. 728 323 629
e-mail: marta.olczak@wolterskluwer.com

W sprawach merytorycznych:

Ewa Pomian-Jażdżewska
e-mail: Ewa.Pomian@wolterskluwer.com

W sprawach organizacyjnych i promocyjnych: 

Roksana Tyszkowska
Kierownik ds. Konferencji
Tel: +48 539 957 943
e-mail: roksana.tyszkowska@wolterskluwer.com

 

Back to Top