Informacje organizacyjne

 

UWAGA! Brak miejsc na konferencję Rozwiązania HR, 1 października 2019 r. Zapraszamy na kolejną edycję.

 
 

Warunki uczestnictwa w konferencji Rozwiązania HR.

PAKIET HR-owy

(bezpłatny)

Wszystkie osoby zatrudnione w działach: HR, szkoleń, rozwoju, kadr i płac mają możliwość darmowego uczestniczenia w konferencji. Warunkiem jest podanie stanowiska i maila służbowego w celu weryfikacji.

PAKIET Konsultant

(1900 zł netto + VAT)

Pakiet dla przedstawicieli firm konsultingowych, rekrutacyjnych, szkoleniowych i doradczych. 

Pakiet zawiera:
Udział w konferencji
Dostęp do najnowszej wiedzy z branży HR
Materiały konferencyjne
Przerwa kawowa
Lunch bufetowy
Możliwość konsultacji z ekspertami
Networking

 

Warunki uczestnictwa:

  • Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Uwaga! Brak miejsc na Rozwiązania HR 1 października 2019 r.
  • Z Pakietu HR-owego mogą skorzystać max 4 osoby z jednej organizacji.
  • Rezygnacje z udziału w konferencji przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej.
  • W przypadku zakupu pakietu konsultant, płatność następuje na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., którą Uczestnik otrzyma po konferencji.
  • Płatność na konto Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. powinna nastąpić w terminie do 7 dni od daty wystawienia faktury VAT.
  • W przypadku płatnego uczestnictwa, osoby które nie odwołają pisemnie swojego udziału w szkoleniu najpóźniej na 14 dni przed planowanym terminem konferencji, zostaną obciążone pełnymi kosztami uczestnictwa.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszeń i anulowania tych, które nie spełniają warunków uczestnictwa. Ma również prawo do kontaktowania się z uczestnikami w celu wyjaśnienia wątpliwości związanych ze zgłoszeniem, jeżeli takowe się pojawią.

 

Termin i lokalizacja:

1 października 2019 r.
Hotel Marriott, Aleje Jerozolimskie 65, Warszawa

 

Back to Top