Współpraca

Organizator

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Wolters Kluwer Polska tworzy nowatorskie rozwiązania i uczestniczy w wielu projektach wydawniczych, również międzynarodowych. Menedżerom i specjalistom HR dostarcza aktualne, kompleksowe i rzetelnie opracowane informacje i wiedzę. Wydawnictwo korzysta z doświadczeń całej grupy wydawniczej Wolters Kluwer (obecnej w 26 krajach, zatrudniającej ponad 18 tys. pracowników). Nasze publikacje wydawane są pod trzema markami ABC, LEX i Oficyna – są to publikacje elektroniczne, czasopisma, książki i szkolenia. Jesteśmy aktywni również na rynku konferencji dedykowanych branży HR.

Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o.

Partnerzy merytoryczni

Personel Plus

Magazyn Personel Plus to fachowy miesięcznik dla branży HR. Skierowany jest do dyrektorów i specjalistów działów HR, właścicieli firm, szefów działów szkoleń oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i coachingu.

Przedstawia polskich HR-owców, ich opinie i doświadczenia organizacji, które reprezentują. Materiały autorstwa ekspertów i  praktyków z branży HR: szefów działów HR największych polskich firm, prezesów i czołowych konsultantów firm rekrutacyjnych, doradztwa personalnego, szkoleniowych, konsultingowych i doradczych, a także szefów organizacji związanych z polskim HR-em, trenerów, coachów, oraz specjalistów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych publikowane na łamach Personelu Plus są inspiracją do wdrażania zmian w organizacjach, dalszego dzielenia się wiedzą w dziedzinie HRM oraz rozwoju osobistego i pracowników.

Personel Plus
LEX HR

LEX HR to program stanowiący jedyne na rynku połączenie 3 elementów z zakresu miękkiego i twardego HR oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych: profesjonalnej wiedzy, usług doradczych oraz innowacyjnych narzędzi.

Dzięki LEX HR użytkownicy:

 • łatwiej przygotują szkolenia dostosowane do potrzeb firmy w zakresie m.in. zarządzania talentami, zarządzania sobą, zarządzania    zmianą i motywowaniem pracowników
 • zyskują praktyczną wiedzę nt. wdrażania nowych procesów w firmie, jak np. rekrutacja i adaptacja pracowników (onboarding), oceny okresowe, system szkoleń, audyt HR
 • będą na bieżąco z najnowszymi trendami w obszarze szeroko pojętego HR
 • zapoznają się z wdrożeniami projektów HRM w znanych polskich firmach (studia przypadków)
 • otrzymują bezpośredni dostęp do ekspertów z twardego i miękkiego HR
LEX HR
LEX Kadry

LEX Kadry to kompendium aktualnej wiedzy z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Program ułatwia codzienną pracę z dokumentacją kadrową, proponuje gotowe rozwiązania i gwarantuje szybki dostęp do potrzebnych informacji.

Dzięki LEX Kadry użytkownicy:

 • dowiedzą się jak chronić dane osobowe pracowników zgodnie z RODO
 • dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację pracowniczą po zmianach od 1 stycznia 2019 r.
 • zyskają wiedzę nt. nowych składek, jakie będzie musiał odprowadzać pracodawca w 2019 r.
 • łatwiej podejmą decyzję, czy bardziej korzystne jest tworzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych czy Pracowniczych Programów Emerytalnych
 • dowiedzą się, jak realizować obowiązki pracodawcy w zgodzie z przepisami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • precyzyjnie przygotują się do kontroli PIP i ZUS
LEX Kadry

Partnerzy

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego to centrum doradczo-szkoleniowe wspierające firmy i instytucje w kompleksowym rozwoju personelu. Powołane przez jedną z wiodących polskich uczelni, by upowszechniać rozwiązania oparte na rzetelnej wiedzy i dostosowane do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Wspierając organizacje uczące się, Wszechnica UJ realizuje złożone projekty doradcze w zakresie zmiany kultury organizacyjnej, definiowania strategii, optymalizacji procesów, opracowania modeli kompetencyjnych, tworzenia wewnętrznych zespołów trenerskich i wielu innych.

Drugą specjalizacją Wszechnicy UJ jest rozwój profesjonalistów: menedżerów, trenerów, coachów i facylitatorów oraz wspieranie ich w bardziej świadomym i efektywnym podejmowaniu roli zawodowej.

 

Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
EX TOOLS

Extended Tools Polska to cyfrowe narzędzia wspierające rekrutację, rozwój i zaangażowanie pracowników. Od 15 lat  pomaga organizacjom w Polsce najpełniej wykorzystywać potencjał i kreatywność ludzi oraz zespołów. W tym czasie dotarło ze swoimi rozwiązaniami do ponad 1 500 organizacji i dziesiątek tysięcy ich pracowników, współpracowników czy kandydatów.

 

Wiodące międzynarodowe marki, które Extended Tools reprezentuje w Polsce to:

 • Extended DISC – diagnostyka psychometryczna, predyspozycje i talenty;
 • FinxS – Feedback 360°, badanie kompetencji w sprzedaży, badania klimatu organizacyjnego;
 • HIVE – pulsowe badania zaangażowania;
 • MindMarker – narzędzia Training Reinforcement i Mobile Learning.
EX TOOLS
Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego to nowoczesna jednostka uczelniana, oferująca wysokiej jakości usługi z zakresu kształcenia w toku studiów podyplomowych oraz prestiżowych programów MBA, a także szkolenia i doradztwo dla firm, instytucji oraz jednostek administracji publicznej i samorządowej. Centrum Kształcenia Podyplomowego buduje swoją ofertę w oparciu o najwyższe standardy merytoryczne oraz doświadczoną kadrę akademicką i ekspercką, reprezentującą różne instytucje i sektory gospodarki. Misją Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego jest przygotowanie słuchaczy do osiągania sukcesów zawodowych, poprzez samodzielne kształtowanie ścieżki kariery i zarządzanie swoim rozwojem w oparciu o specjalistyczną wiedzę, profesjonalne umiejętności oraz kwalifikacje.

Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego
Talent Exact

Od dziesięciu lat dostarczamy kompleksowe rozwiązania z zakresu doradztwa personalnego. Zajmujemy się wyjątkowymi projektami w zakresie rekrutacji, szkoleń, coachingu, ac/dc, outplacementu, a także wykorzystaniem narzędzi psychometrycznych i rekrutacyjnych. Każdy projekt jest dla nas wyjątkowy i traktujemy go z ogromnym zaangażowaniem. Jesteśmy także dystrybutorem narzędzi Harrison Assessments – systemu diagnozy kandydatów oraz pracowników pozwalający na ocenę efektywności i satysfakcji z pracy w odniesieniu do konkretnego stanowiska lub kompetencji.

Narzędzia Harrison Assessments oferują m.in.
DIAGNOZA KOMPETENCJI I PREDYSPOZYCJI – Harrison Assessments oferuje kilkanaście raportów diagnozujących 175 cech, w tym Raport Paradox diagnozujący 12 kluczowych dla efektywności obszarów oraz zmianę zachowania pod presją. NARZĘDZIA JOBCENTRIC – ocena dopasowania do stanowiska, możliwość wyboru z 6500 stanowisk lub tworzenia własnych.
PLATFORMA OCENY ROCZNEJ I PLANOWANIA SUKCECJI – platforma on-line z portalami dla pracownika i HR
PLATFORMA REKRUTACJI I PRESELEKCJI KANDYDATÓW – platforma on-line do zarządzania rekrutacją pozwalająca na zwiększenie efektywności rekrutacji poprzez m.in. rankingowanie kandydatów
NAWIGATOR KARIERY – raporty doradztwa kariery oraz doradztwa zawodowego

Talent Exact
MindLab

Firma MindLab już od 12 lat realizuje wysokiej jakości usługi szkoleniowe oraz programy rozwojowe dla pracowników korporacji, firm produkcyjnych i instytucji publicznych. Ponadto od 2008 roku funkcjonuje jako jeden z najważniejszych graczy na rynku gier i symulacji biznesowych w Polsce (ponad 20 autorskich narzędzi). Obecnie skupia w sobie 3 silnie wyspecjalizowane marki, w ramach których powstają innowacyjne szkolenia z grami (MindLab Szkolenia), szkolenia i programy dedykowane firmom przemysłowym (MindLab Przemysł) oraz nowoczesne gry szkoleniowe (MindLab Games).

MindLab
Instytut Gaussa

Instytut Gaussa, jako firma doradcza pracuje inaczej niż wiele innych firm w Polsce. Swoje działania opieramy na właściwej diagnozie (podejście evidence-based). Posiadamy własne metody i narzędzia diagnostyczne. Opieramy się w swoim działaniu na wiedzy naukowej z zakresu psychologii organizacji oraz nauk o organizacji.

Specjalizujemy się w:
- Podnoszeniu efektywności poprzez podniesienie poziomu współpracy
- Selekcji opartej o rzetelną diagnozę psychologiczną
- Indywidualnych programach rozwojowych dla menedżerów
- Identyfikowaniu i rozwoju talentów
- Budowaniu skutecznych modeli kompetencyjnych
- Badaniach typu „employee survey” – m.in. identyfikacja źródeł zaangażowania i satysfakcji z pracy

Instytut Gaussa
House of Skills

House of Skills to wiodąca marka na polskim rynku usług doradczo-szkoleniowych. Koncentrujemy się na tworzeniu takich warunków, w których ludzie chcą i potrafią zmienić w pożądanym kierunku swoje zachowania, postawy, działania. Wspólnie z naszymi klientami projektujemy i wdrażamy procesy rozwojowe, zmierzające do zmian  na trzech poziomach: pracowników, liderów i ich zespołów oraz całych organizacji. Działamy tak, aby inwestycje w rozwój ludzi i systemów zarządzania nimi przynosiły realny zwrot. Oferujemy doświadczenie oraz unikalny know-how wielu międzynarodowych partnerów. Na polskim rynku reprezentujemy m.in. The Ken Blanchard Companies, Hofstede Insights, Celemi, Fierce, Inc. Naszą przewagą jest nie tylko możliwość oferowania licencyjnych rozwiązań, ale również umiejętność zastosowania ich w polskich warunkach kulturowych. Eksperci House of Skills, w oparciu o wieloletnie doświadczenie współpracy z klientami oraz własne badania i niestandardowe pomysły, opracowują unikalne produkty. W tym roku świętujemy 25-lecie naszej działalności.

House of Skills
GoldenLine

GoldenLine łączy ludzi i organizacje. To polski serwis, założony w 2005 roku, który oferuje narzędzia rekrutacyjne. Skraca i ułatwia drogę do wszystkiego, czego potrzebujesz w życiu zawodowym. Kandydatom dostarcza oferty pracy, informacje i opinie o pracodawcach oraz umożliwia założenie profilu zawodowego. Pracodawcom oferuje rozbudowane usługi rekrutacyjne, zarówno możliwość zamieszczenia ogłoszeń z ofertami pracy, dostęp do wyszukiwarki kandydatów, jak i możliwość skorzystania z kompleksowej usługi rekrutacyjnej Jobile. GoldenLine wspiera firmy również w obszarze employer branding poprzez możliwość założenia i moderowania profilu pracodawcy. W czerwcu 2019 roku liczba zarejestrowanych użytkowników, którzy złożyli profil zawodowy na GoldenLine przekroczyła 2,8 mln.  

GoldenLine
Ostendi Polska Sp. z o.o.

Ostendi Polska tworzy zespół praktyków biznesu i pasjonatów badań psychometrycznych. Od lat dostarczamy profesjonalne narzędzia psychometryczne, testy i ankiety, badające poziom przejawianych przez pracowników kompetencji. Nasze testy, ankiety i kwestionariusze na codzień pomagają odkrywać talenty i potencjał pracowników różnych organizacji biznesowych.

Ostendi Polska Sp. z o.o.
Leadership Source

Leadership Source to unikalna na naszym rynku firma szkoleniowa i eventowa, założona przez emerytowanego oficera US Army.

Kształtujemy Liderów Jutra. Z instruktorami, których doświadczenia sięgają od wojska do dużych korporacji, jesteśmy w stanie dostarczyć efektywny model szkolenia, nastawiony na rozwój osobistych umiejętności przywódczych i tworzenie systemów dowodzenia i kontroli dla małych i dużych firm na całym świecie.

Leadership Source
Competence

Competence to unikalna platforma do zarządzania talentami i wyznaczania ścieżek kariery.

To niezastąpione narzędzie ułatwiające dzielenie się wiedzą, kompetencjami, doświadczeniem, na różnych etapach rozwoju pracowniczego.

Competence jest w pełni  skalowalne oraz dostosowywane do wymagań proceduralnych oraz strukturalnych, wskazanych przy wdrożeniu.

 Zespół Competence tworzą praktycy biznesu, szkoleń oraz talent managementu, w ścisłej współpracy ze specjalistami  w zakresie nowych technologii.

Połączenie powyższych kompetencji pozwala na dostarczenie narzędzia zorientowanego na cele organizacji, dostosowane do jej potrzeb oraz odzwierciedlające najbardziej aktualne trendy zarówno technologiczne, jak i te,  dotyczące zachowania użytkowników w internecie.

Competence
Softgarden

Softgarden to rozwiązanie dla procesów rekrutacyjnych na czasie. Za pomocą softgarden pracodawcy optymalizują doświadczenia kandydatów, lepiej wdrażają kadry kierownicze odpowiedzialne za zatrudnienie oraz skracają proces rekrutacji o ponad połowę. Dzięki zintegrowanemu managerowi rekomendacji pracodawcy mają większy dostęp do kandydatów w sieciach społecznościowych, korzystając przy tym z aktualnych kontaktów swoich pracowników. Oferty pracy można umieszczać na różnych kanałach dostępnych na ponad 300 giełdach pracy oraz za pomocą Active Sourcing można aktywnie pozyskiwać atrakcyjnych kandydatów z sieci talentów softgarden. Największe korzyści dla Employer Branding oferują bezprzewodowa, mobilna integracja opisu kariery i oferty pracy oraz unikalna forma komentowania softgarden. Pracodawcy automatycznie otrzymują informacje od kandydatów oraz nowych pracowników, które mogą udostępniać na swojej stronie internetowej oraz Kununu, a tym samym wzmocnić swoją pozycję w Internecie. Już ponad 700 renomowanych małych i dużych firm z różnych branż szuka najlepszych kandydatów przy użyciu łatwego do wdrożenia rozwiązania opartego na chmurze.

Softgarden
Emplocity

Emplocity rewolucjonizuje zasady rynku pracy, wprowadzając sztuczną inteligencję do rekrutacji. Stworzyliśmy pierwszego w Polsce chatbota opartego o AI, aby pomagać pracodawcom w automatyzacji procesu rekrutacyjnego, wpływać na poprawę satysfakcji kandydatów oraz zwiększać wydajność pracy rekruterów. Emplocity tworzy zespół 30 wysokiej klasy specjalistów skupionych wokół AI/NLP, chatbotów oraz zaawansowanego przetwarzania danych.

Emplocity
HRlink.pl

Online Technologies HR jest szczecińską firmą technologiczną z branży IT, która osiągnęła pozycję w ścisłej czołówce rodzimych dostawców aplikacji typu ATS. Jako jedyny podmiot HRTech z Polski, jesteśmy laureatem prestiżowego rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE 2018, będąc jedną z 50 najszybciej rozwijających się firm technologicznych w Europie Środkowej.

Specjalizujemy się w dostarczaniu nowoczesnych i kompleksowych rozwiązań dla działów personalnych/HR, agencji zatrudnienia i rekruterów.

Naszym kluczowym produktem jest HRlink.pl - przyjazny i wygodny w obsłudze system do multipostingu ogłoszeń rekrutacyjnych oraz rekrutacji i selekcji online. HRlink.pl realnie wspiera działy HR i Rekruterów w realizacji projektów rekrutacyjnych i zachowaniu zgodności z RODO oraz ogranicza czas i koszty rekrutacji.

HRlink.pl
Askhenry

Askhenry to rozwiązanie benefitowe pozwalające na więcej życia w życiu pracownika.

Osobisty asystent miejski, który regularnie przyjeżdża do biura firmy, aby odebrać prywatne zlecenia, załatwić sprawunki na mieście i wrócić z gotowymi do biura. 

Podczas jednej wizyty oszczędza czas Klientów, którzy nie muszą stać w korku, na poczcie, w galerii handlowej lub pralni. Bez wychodzenia z biura i straconych godzin, które pracownik może przeznaczyć na rzeczy dla niego ważne - rodzinę, pasję, odpoczynek.

Askhenry to także asystent zdalny. Wyszuka sprawdzonego fachowca, wycieczkę lub prezent dla bliskiej osoby.

Obszerny zakres usług powoduje, że benefit dostosowuje się do potrzeb szerokiego grona odbiorców. Dzięki temu każdego dnia oszczędzamy setki godzin, przejechanych kilometrów i stresu, oferując benefit, który realnie wpływa na życie pracowników.

Askhenry
FranklinCovey

FranklinCovey jest światowym liderem na rynku szkoleń dotyczących efektywności, narzędzi zwiększających produktywność i specjalistycznych usług konsultingowych. Wspiera organizacje w osiąganiu wyników, które wymagają trwałych zmian w zachowaniu pracowników, często najtrudniejszym wyzwaniu, z jakim boryka się każda organizacja. Bazując na pracy Stephena R. Coveya i Hyruma Smitha w zakresie rozwoju przywództwa i produktywności, szerokie doświadczenie FranklinCovey obejmuje wsparcie organizacji i osób w osiągnięciu długotrwałych zmian zachowań w pięciu kluczowych obszarach: przywództwo, wdrożenie strategii, produktywność, zaufanie, efektywność sprzedaży.

Firma FranklinCovey do tej pory zainwestowała ok. $180 mln w badania i rozwój, żeby dostarczać aktualnych odpowiedzi na trudne wyzwania. Certyfikowała ponad 160 tys. trenerów wewnętrznych, ponieważ chce dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Przedstawicielstwa FranklinCoevy działają w 150 krajach, żeby zapewnić jednakowe standardy rozwiązań globalnym organizacjom.

90% przedsiębiorstw z listy Fortune 100, ponad 70% firm z rankingu Fortune 500 oraz tysiące średnich i małych przedsiębiorstw wybrało te rozwiązania, które mogą być dostarczane w różnych formach i obejmować różne poziomy organizacji. Szeroki zakres oferty dotyczy ok. 90% wszystkich wyzwań menedżerskich. Na świecie każdego roku ponad 750 tys. osób z niej korzysta. Kluczowe rozwiązania są dostępne również online na platformie All Access Pass w 16 językach w formie kursów, narzędzi, testów oceny oraz uproszczonej certyfikacji trenerów wewnętrznych.

FranklinCovey
AEGON

Aegon jest wiodącą firmą na świecie, która oferuje rozwiązania emerytalne ubezpieczenia na życie i zarządzanie aktywami. Holenderskie korzenie firmy sięgają prawie 200 lat. Dzisiaj prowadzimy działalność w ponad 20 krajach Europy, Azji i Ameryk. Na całym świecie zaufało nam ponad 29 milionów Klientów, którymi opiekuje się prawie 26 000 pracowników.

Na polskim rynku Aegon jest obecny od 2005 roku i obecnie obsługuje 2 miliony Klientów. Oferujemy programy emerytalne, ubezpieczenia na życie, rozwiązania inwestycyjne oraz ubezpieczenia majątkowe. Aegon OFE jest czwartym otwartym funduszem emerytalnym na rynku. Na koniec 2018 roku zarządzał aktywami wartości 13,6 mld złotych.

Spełniamy oczekiwania zarówno dużych korporacji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw. Chcemy być zaufanym partnerem w zakresie rozwiązań finansowych, a naszym celem jest pomoc w osiągnięciu bezpieczeństwa finansowego przez naszych Klientów.

AEGON
Waywer

Hypercare by Waywer to rozwiązanie budujące wyjątkowy candidate experience z pomocą wideo wiadomości.

Wideo wiadomość Hypercare to spersonalizowany komunikat wysłany do kandydata za pośrednictwem SMS’a. Zawiera interaktywną treść prezentującą pracodawcę oraz pomagającą lepiej  odnaleźć się kandydatowi w procesie rekrutacji. Wiadomość może być dowolnie konfigurowana – można ją wzbogacić m.in. o wideo powitalne, mapę ze wskazówkami dojazdu, linki, dodatkowe filmy, zdjęcia, grafiki czy przyciski do interakcji.

Wiadomości Hypercare są stosowane w procesach rekrutacji i onboardingu już w blisko 30 największych organizacjach w Polsce. Kandydaci, którzy otrzymali wideo wiadomości Hypercare wskazują na wysoką satysfakcję z tej formy komunikacji.

Waywer
iniJOB

Pulsometr iniJOB to unikalne na rynku polskim narzędzie do kompleksowego badania doświadczenia pracowników z firmą oraz zbierana pracowniczych inicjatyw. Regularna analiza pracowniczej informacji zwrotnej pozwala pracodawcy szybko reagować na wyzwania, jakie pojawiają się w organizacji, pozytywnie wpływać na atmosferę i co najistotniejsze zmniejszać ryzyko utraty dobrych członków zespołów. Pulsometr iniJOB.com pozwala w bezpieczny i szybki sposób zebrać informacje, umożliwiające wprowadzanie konkretnych usprawnień organizacyjnych. Projekt iniJOB.com bazuje na zastosowaniu zdobyczy psychologii organizacji w obszarze analizy stosunków pracownik-pracodawca przy udziale technologii informatycznych. Celem iniJOB.com jest wspieranie wzajemnego, długofalowego rozwoju pracodawcy i pracowników.

iniJOB
Kincentric

Kincentric (dawniej Aon), to lider w obszarze badań pracowniczych i budowania zaangażowania. W Kincentric wierzymy, że to ludzie są w centrum biznesu, a współpraca i bliskie relacje pozwalają uwolnić energię, która przynosi wyniki. Nasi eksperci wspierają organizacje w zarządzaniu cyklem życia pracownika oraz budowaniu strategii ciągłego dialogu. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy oprzeć nasze działania na trzech filarach:

 1. Tech – zaawansowana, ale prosta w użyciu technologia i narzędzia do pracy z wynikami badań dostarczane klientom,
 2. Insight – podejmowanie decyzji w oparciu o dane i analizy (rekomendacje odnośnie wyboru obszarów priorytetowych i pomoc w przygotowaniu strategii budowania zaangażowania),
 3. Human – wsparcie w projektowaniu badań, pracy z wynikami oraz dbałość o pozytywne doświadczenie pracowników.

Kincentric jest organizatorem Program Best Employers (Najlepsi Pracodawcy) - największego badania zaangażowania pracowników w Polsce

Kincentric

Sponsorzy

HrTec

HRtec Sp. z o.o. - realizując od 2003 r. projekty dla wielu organizacji zdobyliśmy duże doświadczenie w obszarze projektów rozwojowych, badawczych, a także narzędzi HR. Dostarczamy kompleksową wiedzę i narzędzia w zakresie innowacyjnych technologii zarządzania zasobami ludzkimi – przy wykorzystaniu zaawansowanego systemu HRsys.pl pomagamy zoptymalizować wszystkie procesy HR. Nasi doradcy pomogą Państwu usystematyzować prowadzone działania w organizacji, a efekcie zwiększyć ich efektywność.

HRsys to system, odpowiadający na potrzebę posiadania jednego kompleksowego narzędzia, pozwalającego na efektywne zarządzanie wszystkimi procesami HR w organizacji, a także wewnętrzną komunikacją, kadrami i finansami HR. Pozwala na obsługę całego cyklu życia pracownika w organizacji. Dzięki swojej rozbudowanej funkcjonalności, HRsys.pl pomaga w optymalizacji – szybszej organizacji, łatwiejszej koordynacji, lepszej dostępności do wyników – realizowanych projektów HR.

Główne wyróżniki HRsys:
1. Kompleksowość: jedno narzędzie – wszystkie procesy HR.
2. Dopasowywalność: pełne dostosowanie do potrzeb Klienta, integracja z systemami kadrowo-płacowymi, wielopoziomowa personalizacja.
3. Wsparcie merytoryczne: nie tylko system, ale też wsparcie w zakresie zaprojektowania wszystkich procesów, które będą prowadzone za jego pomocą.

HrTec
Westhill Consulting

Skutecznie wdrażamy rozwiązania doradcze i szkoleniowe. Wspieramy naszych Klientów w zarządzaniu, sprzedaży oraz obsłudze Klienta. Mamy pozytywnego bzika na punkcie nie tylko realizacji szkoleń na wysokim poziomie, ale też na punkcie poszkoleniowych wdrożeń. Dzięki specjalizacji, możemy w tych obszarach wspierać naszych Klientów kompleksowo, wykraczając często poza ich oczekiwania. 

Odwołując się do wartości, podejmujemy się jedynie tych projektów, które dają rzeczywisty efekt. Ważna jest dla nas satysfakcja i duma z tego, że wykonujemy rzetelną pracę. 

Jako jedni z niewielu w Polsce, nasze projekty szkoleniowo-doradcze posypujemy solą grywalizacji, co czyni je niezwykle skutecznymi oraz bardzo angażującymi.

Nasze produkty, to:

Szkolenia menedżerskie, Szkolenia sprzedaż i obsługa Klienta, Doradztwo sprzedaż i obsługa Klienta, Doradztwo organizacyjne.

Westhill Consulting
Skrivanek

Firma Skrivanek zapewnia klientom kompleksowe rozwiązania językowe, ułatwiając im rozwój i skuteczną komunikację na całym świecie. Koncentrujemy się na wprowadzaniu innowacyjnych i efektywnych metod nauki języków obcych, a także zapewnieniu klientom wysokiej jakości obsługi.

Dopasowując się do indywidualnych potrzeb i możliwości Klientów, opracowujemy szyte na miarę programy nauczania, dobieramy odpowiednie metody szkolenia, a także gwarantujemy wsparcie metodyczne, systemy raportowania i stałe monitorowanie postępów uczestników.

Szeroki wachlarz rozwiązań językowych pozwala nam sprostać oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających Klientów.Skrivanek
Primavera Jastrzębia Góra

Primavera Jastrzębia Góra to nadmorski obiekt konferencyjno-wypoczynkowy w Jastrzębiej Górze. Położony jest w wyjątkowej lokalizacji, 100m od piaszczystej plaży zaledwie 40km od Trójmiasta.
Piękna o każdej porze roku Jastrzębia Góra to najdalej wysunięty na północ punkt Polski. Może poszczycić się wyjątkowym klifowym wybrzeżem, które stanowi unikalną wizytówkę zarówno dla regionu jak i dla naszego obiektu.
Wybierając Primavera zyskujesz podwójnie - to idealny połączenie wysokiej klasy obiektu konferencyjnego z doskonałym zapleczem rekreacyjnym gwarantującym relaks i wypoczynek, a także morze atrakcji po szkoleniu.
Primavera Jastrzębia Góra to
-600 komfortowych miejsc noclegowych
-15 Sal konferencyjno-bankietowych w pełni wyposażonych z klimatyzacją i dostępem do Internetu bezprzewodowego (światłowód z przepustowością łącza 100MB)
- 650m2 największa sala konferencyjna, 6m wysoka
- Możliwość dowolnej aranżacji Sal niezależnie od charakteru spotkania, w tym możliwość wjazdu samochodem
- Zaplecze rekreacyjne a w nim: Park Wodny, Strefa Saun, nowoczesne boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy
-16 profesjonalnych gabinetów SPA oraz niezwykle bogate menu SPA
-2 sale restauracyjne z wyśmienitą kuchnią polską oraz specjałami kulinarnymi ze wszystkich stron świata
- Bogata oferta integracyjna
- Chata grillowa
- Night Club
- Kawiarnia i lobby Bar

Primavera Jastrzębia Góra
MyBenefit

MyBenefit od lat wyznacza trendy na polskim rynku świadczeń pozapłacowych i jest liderem w dostarczaniu gotowych rozwiązań benefitowych.  Oferowana przez firmę Kafeteria MyBenefit to internetowa platforma służąca do kompleksowego zarządzania świadczeniami pozapłacowymi i programami motywacyjnymi. Kafeterię stosują zarówno korporacje jak i firmy zatrudniające 100 czy 200 pracowników. W tej chwili z szerokiej oferty gotowych świadczeń korzysta już ponad 200 000 pracowników z całej Polski. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami - o zróżnicowanym potrzebach, strukturze czy kulturze organizacyjnej - MyBenefit może pochwalić się wiedzą i  bogatym doświadczeniem.  To pozwala firmie rozwijać Kafeterię i podejmować każde wyzwanie dotyczące wdrożenia benefitów.

MyBenefit
Benefit Systems S.A.

Jesteśmy obecni na rynku świadczeń pozapłacowych od 17 lat, a od 2010 roku działamy również za granicą – na rynku czeskim, słowackim i bułgarskim. Wspieramy pracodawców, oferując im innowacyjne programy motywacyjne dla pracowników z zakresu sportu i rekreacji, kultury, rozrywki i turystyki.

Z naszych programów w Polsce i za granicą korzysta już ponad 800 tysięcy Użytkowników. Dynamicznie rozwijamy nasz flagowy produkt – Program MultiSport. Obecnie karta sportowa ma już ponad pół miliona Użytkowników, a ich liczba stale rośnie. Wspieramy zdrowy i aktywny tryb życia pracowników, a także działamy na rzecz rozwoju rynku fitness i szerokiego dostępu do obiektów sportowych.

Wiemy, że na nasz sukces składają się partnerskie relacje z naszymi Klientami i Partnerami.

Benefit Systems S.A.
Edenred

Jesteśmy silną, innowacyjną marką na rynku globalnym. Dostarczamy rozwiązania mobilne w zakresie motywacji i zaangażowania pracowników oraz budowania lojalności w biznesie, a co za tym idzie zwiększania sprzedaży na rynku B2B2C.
Swoim zasięgiem docieramy do 830.000 klientów korporacyjnych, 47 milionów użytkowników i 1,7 milionów partnerów afiliacyjnych w 46 krajach, z czego aż w 17 z nich pozostajemy niezmiennie liderem świadczeń e-płatniczych dla pracowników firm. 
Przez ostatnie 20 lat funkcjonowania na rynku polskim przeszliśmy ogromną transformację w kierunku pełnej digitalizacji portfolio naszych produktów - kart przedpłaconych z funkcją płatności mobilnych Google Pay™ i Apple Pay.
Obecnie,  Edenred Polska jest największym wydawcą kart przedpłaconych Mastercard w Polsce na rynku B2B. Karty są elastycznym i nowoczesnym narzędziem benefitów pracowniczych oraz systemów motywacyjnych i lojalnościowych dla partnerów biznesowych.

Edenred
Europass

Krajowe Centrum Europass działa w strukturze Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, która pełni rolę Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Europass to program Komisji Europejskiej a jednocześnie pakiet dokumentów, dzięki którym można skutecznie zaprezentować swoje osiągnięcia na rynku pracy i edukacji nie tylko w kraju ojczystym, lecz także w całej Europie. W skład portfolio Europass wchodzą Europass-CV, Europass-Paszport Językowy, Europass-Mobilność, Europass-Suplement do Dyplomu Szkoły Wyższej oraz Europass-dokumenty dla absolwentów kształcenia zawodowego. Wspólnie z instytucjami europejskimi rozwijamy współpracę z pracodawcami. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na stoisko.

Europass
Qmatch

Qmatch to wystandaryzowany oraz wielowymiarowy model naukowy i narzędzie do badania kultury organizacyjnej. Kultura firmy czy zespołu jest określona za pomocą nateżenia 16 Orientacji Kultury, a każda z nich jest definiowana przez 5 wymiarów. Badanie jest przeprowadzane online w formie unikalnego testu "best/worst" generowanego przez dedykowany algorytm. Narzędzie oferuje trzy moduły: Company Culture Scan (kultura całej firmy) , Team Culture Scan (kultura zespołu), Vision Culture Scan (pożądana kultura firmy czy zespołu). Qmatch pozwala na zdiagnozowanie obecnej kultury firmy czy zespołu, porównanie jej spostrzegania między różnymi grupami w firmie (np. osoby z krótkim/długim stażem, pracownicy z różnych działów, Zarząd a pracownicy) oraz zaplanowanie procesu zmiany kultury. 

Qmatch
YesIndeed
YesIndeed

Patroni medialni

Back to Top