Opisy wystąpień

Kapitał społeczny – zjawisko czy umiejętność?

Kapitał społeczny to procesy, które dzieją się pomiędzy ludźmi. Kluczem są wzajemne powiązania. Z licznych badań i doświadczeń wiemy, że poziom kapitału społecznego ma znaczenie dla wzrostu gospodarczego, że, jeśli występuje w firmie, to jej wyniki biznesowe są wyższe. I że w Polsce poziom rozwoju kapitału społecznego jest niski.

Pytanie, na które chcemy wspólnie z Państwem znaleźć odpowiedź brzmi: czy poziom rozwoju kapitału społecznego jest dany, uwarunkowany kulturowo i jedyne, co można zrobić, to brać go pod uwagę. Czy też pozwala się świadomie i celowo kształtować? I jak jest w tym rola HR?

Tak, my już znamy odpowiedź i chętnie podzielimy się pomysłami, jak praktycznie tworzyć środowisko pracy, w którym możliwe jest osiąganie celów – ludzi, zespołów, organizacji dzięki rozwojowi kapitału społecznego.

Więcej dowiesz się podczas konferencji Rozwiązania HR, która odbędzie się 1 października 2019 roku w Warszawie.

Prelegenci

Maciej Strzelecki
trener, konsultant w House of Skills

Ukończył studia magisterskie na Wydziale Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, ze specjalizacją Psychologia optymalnego działania i Psychologia treningu grupowego. Merytorycznie specjalizuje się w tworzeniu i realizowaniu projektów rozwojowych z zakresu budowania porozumienia: komunikacji, negocjacji i rozwiązywania konfliktów. Współtworzył program rocznej Szkoły Przywództwa opartej na budowaniu Kapitału Społecznego.

Małgorzata Borowska
trenerka, konsultantka w House of Skills

Jest absolwentką Nauk politycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim i London School of Economics and Political Science. Ma kilkunastoletnie doświadczenie w realizacji programów rozwojowych dla menedżerów biznesu i sektora publicznego. Pracowała w rozproszonych, międzykulturowych zespołach zarządczych i projektowych, m.in. w Dushanbe, Tbilisi i Kabulu. Własne umiejętności zarządzania rozwijała w ogólnopolskich organizacjach społecznych, w 2014 roku w imieniu ruchu społecznego z sukcesem negocjowała z polskim rządem tzw. ustawę zasiłkową.

Back to Top